Aquesta setmana hem instal.lat el nostre primer terminal punt de venda amb sistema operatiu LINUX.

Els avantatges d'aquest sistema operatiu per terminals de treball son:

  • Robustesa del sistema ja que el sistema queda preparat per treballar únicament  amb l'aplicatiu de TPV.
  • Optimització de recursos del hardware: LINUX treu millor partit del hardware que WINDOWS.
  • Millor de costos per al client final ja que no cal pagar la llicència del Windows.

Seguirem informant.

Terminal de venda con S.O. LINUX />

Aplicación TPV en Terminal de venda con S.O. LINUX />