TERMES I CONDICIONS


Totes les compres realitzades a Valls Climent SL se sotmetran a la legislació espanyola i estaran subjectes a les condicions que exposem a continuació:


Objecte

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari és Valls Climent SL, amb domicili social PI Baix Ebre, Carrer D, Parc. 44 Nau 3 de Campredó (TARRAGONA), CIF B43021690 i amb telèfon d'atenció al client 977 440 885. I d'una altra l'usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.


Acceptació

La contractació dels productes o serveis a www.vallscliment.com pressuposa en tot cas l'acceptació de les condicions generals. Des del moment de l'acceptació, l'usuari adquireix la condició de Client que es descriu en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol producte ofert amb posterioritat haurà de ser objecte d'una nova contractació.


Formes d'enviament

Els ports són calculats segons la taula següent:

PESPREU
0-9 kg10 euros
10-19 kg28 euros
20-29 kg25 euros
30-40 kg35 euros


El càlcul serà automàtic fins a 40 kgs, per a productes amb pes superior es confirmarà per email abans d'efectuar qualsevol pagament. Per a enviaments a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, consultar preu dels ports abans de fer la comanda.


Lliurament

Valls Climent envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport. La data de lliurament al domicili del Client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Abans de confirmar la seva comanda, se l'informarà sobre els terminis de cada comanda. Especialment, els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries del transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia. Si el client no rebés la comanda en el termini indicat, pot posar-se en contacte a través de l'adreça de correu electrònic info@vallscliment.com


Enviament de comandes

Valls Climent S.L. no enviarà cap comanda fins que s'hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament. Les dates o terminis de lliurament s'entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. Valls Climent S.L. no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se per resultar les dades, facilitades per l'usuari, falses, inexactes o incomplertes. El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l'usuari i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament. Disposa de 12 hores des de la recepció del material.


Devolucions i anul·lacions

L'usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte. L'usuari disposa d'un termini de set dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L'embalatge original s'ha de protegir de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.

3. Dels productes que estiguin oberts sense poder-se demostrar que no s'hagin usat.

4. Dels productes personalitzats o aquells que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles d'aquest dret.

Per tornar un producte ha d'enviar un correu electrònic a info@vallscliment.com indicant el número de la seva comanda, número d'albarà i explicant el motiu de la devolució.

En aquest cas, els ports aniran a càrrec del client, i es cobrarà una comissió del 5% en concepte de tramitació i despeses bancàries, havent d'estar el material en perfecte estat i embalatge original. Un cop rebut a Valls Climent S.L. i revisat ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic per concretar la devolució de l'import de l'article.


Responsabilitat del proveïdor

El Proveïdor no es responsabilitzarà de la garantia dels productes adquirits pel client, ja que la garantia dels mateixos és la que ofereixen els fabricants.

La disponibilitat de la botiga depèn directament de l'estat dels sistemes de telecomunicació emprats per a la seva publicació, i en particular de la xarxa d'Internet, pel que no pot responsabilitzar-se de les interrupcions, demores, errors i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al seu control o al dels seus proveïdors informàtics, entre les quals figuraran també els problemes derivats del programari de connexió, sistema informàtic, mòdem, fluid elèctric, o xarxes de telecomunicacions. El Proveïdor no podrà garantir als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen al seu lloc web.

El catàleg que es mostra és merament orientatiu ja que els proveïdors dels productes anunciats no comuniquen anticipadament les existències ni garanteixen terminis de lliurament. Aquesta situació impedeix la possibilitat d'informar amb exactitud als seus clients sobre la disponibilitat dels productes així com garantir un termini de lliurament determinat que, en tot cas, dependrà del temps que tarda el proveïdor en subministrar el producte. El proveïdor no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes per ells comercialitzats. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els distribuïdors d'aquests productes. El Client entén que Valls Climent és un mer intermediari entre ell i aquest distribuïdor.

Responsabilitat del client

El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l'emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a la Companyia, producte de la incorrecció dels mateixos. Així mateix, es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en què pugui ser entregat, dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00) L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de la Companyia sense necessitat de preavís al Client i sense que això li doni dret a cap indemnització.


Reclamacions

Qualsevol reclamació que el client consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de l'establiment:


Valls Climent S.L.
PI Baix Ebre, Carrer D, Parc. 44 Nau 3 de Campredó (TARRAGONA)
Telèfon: 977.440.885
Mail: info@vallscliment.com


Preu i termini de validesa de l'oferta

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, assegurança d'enviaments, ni instal·lació (a no ser que ho indiqui expressament en la descripció del producte), o qualsevol servei addicional i annexos al producte o servei adquirit.
Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web. L'usuari assumeix que la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra.

Els preus podran canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzat la comanda, els preus es mantindran hagi o no disponibilitat de productes.

Tot pagament realitzat al prestador comporta l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari pot contactar a través del telèfon d'atenció al client 977 440 885 o via correu electrònic a info@vallscliment.com.


Forma de pagament

Transferència bancària al número de compte que se li proporcionarà en fer la compra. Després de realitzar la comanda rebrà en el seu email el nostre número de compte bancari. Quan s'hagi rebut la transferència bancària (entre 24-72h, segons entitat) es procedirà a l'enviament de la comanda. Les despeses de la transferència aniran a càrrec del client.

Targeta de crèdit: no s'aplicaran ni descomptes ni càrrecs.


Garantia

La factura de compra de Valls Climent S.L. és el document que garanteix la qualitat del producte i que empara a consumidors i usuaris, en els termes legalment establerts, durant un període de dos anys, llevat que s'indiqui segons el fabricant que la garantia és inferior.

Garantia a professionals i empreses: La garantia dels productes venuts és d'un any, es presta i estableix exclusivament pel fabricant del producte, en les condicions de manipulació, el seu correcte ús i conservació.

Per a qualsevol defecte de fabricació i funcionament que tinguin els productes s'estableix com a únic responsable el fabricant dels mateixos. Valls Climent en la seva qualitat d'empresa venedora ofereix als seus clients els serveis d'intermediació als efectes de contactar amb l'empresa fabricant o distribuïdora, fent-se d'aquesta manera efectiva la garantia al client en els termes de la mateixa.

- Per gestionar la garantia cal presentar la factura de compra.

- La garantia començarà el mateix dia de lliurament i / o d'acceptació de la comanda.

- La garantia quedarà invalidada si el producte ha estat manipulat incorrectament.

- La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d'accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, les caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o un ús abusiu per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.


Jurisdicció

Les compravendes realitzades per Valls Climent se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el de major proximitat a la seu social de Valls Climent SL, a la població de Tortosa (Tarragona).


Accept Site use cookies