Política de qualitat de VALLS CLIMENT

L'alta direcció de VALLS CLIMENT, conscient de la creixent competitivitat del mercat i del compromís que té amb els seus clients, ha decidit implantat un sistema de qualitat basat en una millora contínua, la satisfacció del client i el compromís i la participació de tots els membres de l'empresa.

Així doncs, mitjançant el sistema de qualitat establert es pretén obtenir el reconeixement extern de l'empresa, no només des del punt de vista de la qualitat dels seus serveis i productes, sinó per a la millora contínua dels seus mètodes de treball i per l'atenció al client.

L'objectiu fonamental de VALLS CLIMENT és la creació de valor per al client, oferint-li productes i serveis de qualitat a preus que resultin competitius i atractius, això com l'obtenció de benefici i solidesa empresarial per al manteniment i desenvolupament personal i professional de tots els nostres empleats.

És per això que es defineixen els següents Objectius de la Qualitat:

  • Assegurar la satisfacció dels nostres clients, millorant contínuament i anticipant-nos per a oferir-los hi solucions intel·ligent.

  • Utilitzar tots els recursos necessaris que ens permetin garantir que els productes que subministrem i els serveis que oferim compleixen les especificacions, normes i reglamentació aplicables.

  • Proporcionar la formació al personal, que permeti assegurar en tot moment que posseeixen el nivell de qualificació necessari per a dur a terme les funcions que els hi són assignades.

  • Perseguir 'assegurament de la Qualitat en tots els nivells de l'empresa, implicant a tot el personal i alhora implantar sistemes i accions orientats a la prevenció i no només a la detecció de problemes.

  • Mantenir un contacte permanent amb els nostres Clients, col·laborant conjuntament en la millora contínua dels productes i serveis que oferim.

  • Recolzar, implicar i responsabilitzar a tots els membres de la nostra organització en el compliment dels objectius marcats.

Novembre 2017

Gerència de Valls Climent


Accept Site use cookies